محسن افشانی به همراه همسرش

آنونس مصاحبه محسن افشانی به همراه همسرش در تی وی پلاس

لینک دانلود قرار گرفت

محسن افشانی به همراه همسرش

محسن افشانی به همراه همسرش

محسن افشانی معروف به آقای حاشیه که به تازگی ازدواج کرده اولین گفتگو با همسرش انجام شده و به گفته وی منتظر حاشیه های بیشتری  از او و همشرش می توان بود 


اولین مصاحبه محسن افشانی به همراه همسرش

اولین مصاحبه محسن افشانی به همراه همسرش

اولین مصاحبه محسن افشانی به همراه همسرش